Victorville (aka Quartzite)   448.900 (-) 162.2 Quartzite Mtn. (Victorville) 4,622′ + 180′ Updated 3/28/09